درخواست خرید دستگاه خودپرداز، نصب دستگاه خودپرداز، درخواست سوئیچ یا ثبت خرابی و مشکلات مربوط به دستگاه های خودپرداز

شما حتی بدون داشتن قرارداد پشتیبانی می توانید مشکل دستگاه خودپرداز را شرح دهید. کارشناسان ما پس از بررسی درخواست با شما تماس خواهند گرفت.

فرم درخواست خدمات