خرید دستگاه خودپرداز

شرایط خرید دستگاه خودپرداز، نقد و اقساط

مقدمه اشخاص حقیقی می توانند با استفاده از تسهیلات بانکی یا سرمایه خودشان از شرکت های واسط، دستگاه خودپرداز خرید نمایند. بانک هم بخشی ا...

ادامه مطلب